Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.I.341/26/172017-12-152017-12-28
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach Projektu pn. "Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska" - z podziałem na pięć części (zadań).
rozstrzygniętyusługi
2ZIM.ZP.II.341/25/172017-12-122017-12-20
godz. 10:00
Świadczenie usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach słupskiej komunikacji miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych.
rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.I.341/24/172017-11-202017-11-28
godz. 10:00
"WYKONANIE PRAC OGRODNICZYCH ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ZIELENI NA TERENACH ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU".rozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.I.341/21/172017-10-312017-11-09
godz. 10:00
Iluminacje świetlne w okresie świąteczno noworocznym miasta Słupska.
Dwie części:
1) Część pierwsza, zwana także jako zadanie nr 1 pn. Dekoracja świąteczna i noworoczna na skwerze przy Al. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
2) Część druga, zwana także jako zadanie nr 2 pn.: Dekoracja świąteczna i noworoczna w postaci ozdobnej choinki na Placu Zwycięstwa w Słupsku.
rozstrzygniętyusługi
5ZIM.ZP.I.341/23/17 2017-10-312017-11-15
godz. 10:00
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte - ETAP II, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia . rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.II.341/22/172017-10-192017-11-03
godz. 10:00
"PRZEBUDOWA ULIC JULIANA TUWIMA, PIEKIEŁKO, STEFANA JARACZA I ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH W SŁUPSKU" - cztery części (zadania).
1. Część pierwsza, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 1, pn.: "Przebudowa ul. Juliana Tuwima w Słupsku";
2. Część druga, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 2, pn.: "Przebudowa ul. Piekiełko w Słupsku";
3. Część trzecia, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 3, pn.: "Przebudowa ul. Stefana Jaracza w Słupsku";
4. Część czwarta, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 4, pn.: "Przebudowa ul. Adama Mickiewicza w Słupsku".
rozstrzygniętyroboty budowlane
7ZIM.ZP.II.341/20/172017-10-092017-10-23
godz. 10:00
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WRAZ Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI ORAZ PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU - cztery części (zadania).
rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.II.341/18/172017-09-192017-09-27
godz. 10:00
"BIEŻĄCA KONSERWACJA, ROBOTY REMONTOWE I USUWANIE AWARII W BRANŻY SANITARNEJ I BUDOWLANEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH PRZY UL. RABINA DR. MAXA JOSEPHA I ZACHODNIEJ W SŁUPSKU".rozstrzygniętyusługi
9ZIM.ZP.II.341/19/172017-09-152017-09-26
godz. 10:00
"BIEŻĄCE OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA".rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.I.341/17/172017-09-042017-09-19
godz. 10:00
"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Staniuków w Słupsku".rozstrzygniętyroboty budowlane