Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.III.341/20/182018-07-032018-07-18
godz. 10:00
Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo w ramach zadania pn.: "Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych."
rozstrzygniętyroboty budowlane
2ZIM.ZP.IV.341/19/182018-06-252018-07-10
godz. 10:00
Budowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w ramach zadania pn. Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha
rozstrzygniętyroboty budowlane
3ZIM.ZP.II.341/15/182018-06-232018-08-01
godz. 10:00
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ PROJEKTU PN. "WĘZEŁ TRANSPORTOWY MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO SŁUPSKA Z ELEMENTAMI PRIORYTETÓW DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ"
rozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.III.341/18/182018-06-212018-07-09
godz. 10:00
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem"
rozstrzygniętyroboty budowlane
5ZIM.ZP.II.341/17/182018-06-122018-07-12
godz. 10:00
Wykonanie w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika".rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.IV.341/16/182018-06-052018-07-05
godz. 10:00
Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku".
rozstrzygniętyroboty budowlane
7ZIM.ZP.IV.341/14/182018-05-222018-06-11
godz. 10:00
Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo w ramach zadania pn.: "Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych."rozstrzygniętyroboty budowlane
8ZIM.ZP.III.341/13/182018-04-272018-05-21
godz. 10:00
Przebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap Irozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.EI.VII.341/11/182018-04-252018-06-21
godz. 11:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowana na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 1 marca 2017r.rozstrzygniętyroboty budowlane
10ZIM.ZP.IV.341/8/182018-04-302018-05-18
godz. 10:00
Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo
w ramach zadania pn.: Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących
obiektów zabytkowych.
rozstrzygniętyroboty budowlane