Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/6/172017-03-302017-04-10
godz. 10:00
Wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku"rozstrzygniętydostawy
2ZIM.ZP.III.341/4/172017-03-302017-04-07
godz. 10:00
Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha oraz przy ul. Zachodniej w Słupskurozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.II.341/5/172017-03-082017-03-31
godz. 10:00
Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej"rozstrzygniętyroboty budowlane
4ZIM.ZP.II.341/2/172017-02-242017-03-06
godz. 10:00
Prace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupskurozstrzygniętyusługi
5ZIM.ZP.II.341/3/172017-02-222017-03-09
godz. 10:00
Budowa ulicy Wczasowej w Słupskurozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.II.341/1/172017-01-132017-01-23
godz. 10:00
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZIM w Słupskurozstrzygniętyusługi
7ZIM.ZP.II.341/21/16-Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Słupskrozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.III.341/20/162016-12-142016-12-22
godz. 10:00
Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupskurozstrzygniętyusługi
9ZIM.ZP.I.341/19/162016-12-022016-12-12
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie przebudowy ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku.
rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.II.341/17/162016-11-242016-12-13
godz. 10:00
"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku" - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia".
rozstrzygniętyroboty budowlane