Niepełnosprawni

Niepełnosprawni

Informacje nt. korzystania z komunikacji przez osoby niepełnosprawne

Ułatwienia w podróżowaniu osób niepełnosprawnych są skierowane zarówno do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i do osób, które z jakiegokolwiek powodu mają trudności w poruszaniu się.

Osoby mniej sprawne (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby starsze, osoby z małymi dziećmi w wózku itd.), które podróżują samodzielnie komunikacją miejską, mogą korzystać z linii komunikacji miejskiej całkowicie obsługiwanych przez pojazdy niskopodłogowe. Pojazdy te posiadają obniżoną podłogę o wysokości 36 cm, a na żądanie pasażera podłoga może zostać obniżona do 28 cm (w pojazdach wyposażonych w funkcję tzw. „przyklęku”), co w praktyce oznacza wejście do pojazdu bez konieczności pokonywania różnicy wysokości.

Aby poinformować kierowcę o żądaniu dodatkowego obniżenia podłogi należy nacisnąć jeden raz przycisk oznaczony piktogramem . Przycisk jest umieszczony wewnątrz pojazdu przy środkowym pomoście, na którym znajduje się także pas bezwładnościowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku. Natomiast podczas wsiadania osoby niepełnosprawnej, bądź osoby z wózkiem dziecięcym, kierowca ma bezwarunkowy obowiązek obniżenia podłogi (wykonania przyklęku jeżeli autobus wyposażony jest w tę funkcję).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Osoby z wózkami dziecięcymi do autobusu powinny wprowadzić najperw wózek potem wsiąść. Przy wysiadaniu odwrotnie. Najpierw wysiadamy i wyprowadzamy wózek tyłem.

   Wszystkie linie komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej są obsługiwane w całości      pojazdami niskopodłogowymi.