Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-10-30
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.27.2020.ZP5
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaUtrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Miasta Słupska wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej na tym terenie
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 31.12.2022 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości Zadanie nr 1 - 25.000,00 zł, Zadanie nr 2 - 15.000,00 zł, Zadanie nr 3 - 7.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenieCena - waga punkotwa 60, Wykorzystywanie pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)

lub

w postaci elektronicznej
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-12-07
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (160KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji w postępowaniu znajdują się na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk