Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-10-27
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.26.2020.ZP5
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaUtrzymanie jezdni, parkingów, mostów oraz wiaduktów znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Miasta Słupska
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 31.12.2022 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 15.000,00 zł, Zadanie nr 2 - 10.000,00 zł, Zadanie nr 3 - 5.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenieCena - waga punktowa 60, Wykorzystywanie pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)

LUB

w postaci elektronicznej
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-12-11
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniu » pobierz (161KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk