Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-10-14
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.25.2020.ZP2
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaUtrzymanie separatorów oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych na terenie miasta Słupska.
termin realizacji przedmiotu zamówienia48 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium20 000,00
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii w trakcie realizacji zamówienia - waga punktowa 40.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuPlatforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-11-18
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu DUUE nr 2020/S 200-485718 » pobierz (143KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajduje się na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk