Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-07-30
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.18.2020.ZP5
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa chodników w Słupsku, w ciągu ulic: Juliana Niemcewicza, Ludwika Solskiego i Stanisława Wyspiańskiego
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 45 dni od dnia zawarcia umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100), Zadanie nr 2 - 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100), Zadanie nr 3 - 6.000,00 zł (sześć tysięc
kryteria oceny ofert i ich znaczenieCena - waga punktowa 60, Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuw postaci papierowej
Zarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)

LUB

w postaci elektronicznej
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-08-18
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (451KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk