Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-07-30
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.17.2020.ZP1
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzekształcenie lasku przy Młyńskiej w "Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew" w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 30 listopada 2020 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Okres gwarancji na roboty budowlane - waga punktowa 40.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)

lub

w postaci elektronicznej:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-08-14
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 30 lipca 2020 r. zamieszczone w BZP pod nr 568043-N-2020 » pobierz (434KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk