Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-07-22
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.16.2020.ZP5
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaPrace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówieniaod dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), Zadanie nr 2 - 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych)
kryteria oceny ofert i ich znaczenieCena - waga punkotwa 60, Doświadczenie osoby wyznaczonej do kontroli jakości realizacji zamówienia - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuw postaci papierowej
Zarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)

LUB

w postaci elektronicznej
Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-08-06
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (450KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk