Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-07-16
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.15.2020.ZP4
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaZwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281 G) w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024"
termin realizacji przedmiotu zamówienia31.10.2021
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium150 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuW postaci papierowej:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat)

LUB

W postaci elektronicznej:
Platforma zakupowa:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-08-14
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 16 lipca 2020 r. zamieszczone w BZP pod nr 560041-N-2020 » pobierz (463KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszystkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk