Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-06-12
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.14.2020.ZP3
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej w Słupsku w ramach zadania pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha"
termin realizacji przedmiotu zamówienia15.06.2021r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium25.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60,00; Okres gwarancji - waga punktowa 40,00
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuW postaci papierowej:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat)

LUB

w postaci elektronicznej:
Platforma zakupowa:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-06-30
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu nr 550094-N-2020 z dnia 12.06.2020 » pobierz (447KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszystkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk