Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-05-08
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.11.2020.ZP2
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaWykonanie drogi rowerowej wzdłuż alei 3-go Maja i parkingu rowerowego oraz rozbudowa ul. Pileckiego wraz z przebudową alei 3-go Maja w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka.
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 150 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium35 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Okres gwarancji - waga punktowa 40.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuW postaci papierowej:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat).

LUB

W postaci elektronicznej:
Platforma zakupowa:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

UWAGA:
1) Ze względu na wprowadzony stan epidemii, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w postaci papierowej, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert lub w postaci elektronicznej na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk .
2) Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji otwarcia ofert, zgłaszały uprzednio taki zamiar, co najmniej w dniu poprzedzającym sesję otwarcia ofert - pod numerami telefonów: 59 848 37 32, 698 752 672 albo pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@zimslupsk.com .
termin składania ofert2020-06-02
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 08.05.2020 r. zamieszczone w BZP pod nr 534405-N-2020 » pobierz (452KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszystkie dokumenty dotyczące postepowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk