Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-05-06
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.10.2020.ZP1
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska w ramach projektu "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"
termin realizacji przedmiotu zamówienia27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Personel Wykonawcy - waga punktowa 20; 3) Zagospodarowanie gruntu rodzimego i kostki kamiennej z rozbiórki - waga punktowa 10; 4) Seris IT - waga punktowa 10.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuPlatforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2020-07-03
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 088-209643 z dnia 06.05.2020 r. » pobierz (160KB)
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajduje się na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk