Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-03-24
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku, ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.6.2020.ZP3
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaWywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha oraz przy ul. Zachodniej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy od dnia zawarcia umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Zad. 1 - 7 000,00 zł, 2) Zad.2 - 2 000,00 zł,
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Kryterium środowiskowe - wykorzystanie pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą - waga punktowa 40.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2020-04-01
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (463KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
1. p. Katarzyna Winiarska - Kierownik Działu Cmentarzy Komunalnych ZIM w Słupsku.
2. p. Grzegorz Słupczewski - Inspektor Działu Cmentarzy Komunalnych ZIM w Słupsku (Zadanie nr 1),
3. p. Michał Świderek - Inspektor Działu Cmentarzy Komunalnych ZIM w Słupsku (Zadanie nr 2).
W zakresie procedury zamówień publicznych:
1. p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
2. p. Ludmiła Wiczkowska -Specjalista Działu Zamówień Publicznych
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 9 » pobierz (918KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 9 - wersja edytowalna » pobierz (255KB)
Zał. nr 10 do SIWZ - Mapa sytuacyjna - Zad. nr 1 » pobierz (2160KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Mapa sytuacyjna - Zad. nr 2 » pobierz (383KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.03.2020r. » pobierz (103KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (294KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 » pobierz (542KB)