Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-03-13
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.3.2020.ZP4
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa ulicy Zamojskiego w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 120 dnia od dnia zawarcia Umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 pkt; 2) Okres gwarancji - waga 40 pkt
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2020-04-15
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 13.03.2020 r. zamieszczone w BZP pod nr 518138-N-2020 » pobierz (30KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Aleksander Syski - Inspektor ZIM w Słupsku;
W zakresie procedury zamówień publicznych:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (823KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa » pobierz (21825KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ STWiORB » pobierz (4515KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ Stała Organizacja Ruchu » pobierz (927KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ Kosztorysy ofertowe » pobierz (33KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćZawiadomienie o unieważnieniu postępowania » pobierz (661KB)
Ogłoszenie zamieszczone w BZP w dniu 03.04.2020 r. pod nr 5100059355-N-2020 - unieważnienie postępowania » pobierz (143KB)