Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-10-25
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP1.261.27.2019
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaŚwiadczenie usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach słupskiej komunikacji miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych
termin realizacji przedmiotu zamówienia24 m-ce - od dnia 08.01.2020 r. do dnia 07.01.2022 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Miesięczna liczba dodatkowych kontroli biletów - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-11-14
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 25 października 2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 614758-N-2019 » pobierz (429KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dnia 31 października 2019r. » pobierz (201KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07-11-2019 r. pod nrem 540239821-N-2019 » pobierz (21KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
p. Aleksandra Dudek - Główny Specjalista Działu Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miasta ZIM w Słupsku,
p. Hubert Tosik - Kierownik Działu Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miasta ZIM w Słupsku,
w zakresie procedury zamówień publicznych:
p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
p. Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (735KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 - wersja edytowalna » pobierz (194KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Uchwała Nr XL/521/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Załącznik nr 9 do SIWZ - opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej » pobierz (500KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Uchwała Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu komunikacją miejską » pobierz (96KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Regulamin kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku » pobierz (25KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór druków rozliczeniowych » pobierz (276KB)
Załącznik nr 13 do SIWZ - Opis systemu informatycznego do prowadzenia kontroli biletów oraz windykacji należności » pobierz (36KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Raport tygodniowy z przeprowadzonych kontroli » pobierz (23KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treść Zmiana treści SIWZ z dnia 31 października 2019 r. » pobierz (624KB)
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, pismem z dnia 07.11.2019 r. znak ZP1.261.27.5.2019 » pobierz (2524KB)
ZMIENIONY Załącznik nr 13 do SIWZ - jako Załącznik do pisma z dnia 07.11.2019 r. znak ZP1.261.27.5.2019 » pobierz (233KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (66KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZP1.261.27.11.2019 z dnia 26.11.2019r. » pobierz (462KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.12.2019r. pod nrem 510271889-N-2019 » pobierz (194KB)