Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-09-26
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP3.261.24.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 16 grudnia 2019r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1)Cena oferty - waga 60, 2) Okres gwarancji - waga 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-10-15
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu nr 600702-N-2019 z dnia 26.09.2019r. » pobierz (33KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2019r. » pobierz (13KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.10.2019r. » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktóww zakresie przedmiotu zamówienia
1) p. Anna Kempista - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
2) p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
w zakresie procedury zamówień publicznych:
1) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
2) p. Ludmiła Wiczkowska - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (215KB)
Zał. nr 9.1) Projekt budowlany » pobierz (6623KB)
Zał. nr 9.2) Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa » pobierz (5728KB)
Zał. nr 9.3) Projekt budowlano - wykonawczy - branża elektryczna » pobierz (5960KB)
Zał. nr 9.4) Projekt budowlano - wykonawczy - branża sanitarna » pobierz (5828KB)
Zał. nr 9.5) Projekt budowlano - wykonawczy - branża zieleni » pobierz (3373KB)
Zał. nr 9.6) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego » pobierz (3734KB)
Zał. nr 9.7) Przedmiary robót » pobierz (946KB)
Zał. nr 9.8) Specyfikacje Techniczne (SST) » pobierz (1664KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 08.10.2019r. » pobierz (650KB)
schemat szafki oświetleniowej » pobierz (181KB)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 10.10.2019r. » pobierz (608KB)
schemat oświetlenia » pobierz (32KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (373KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty » pobierz (508KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (311KB)