Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-09-16
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP4.261.22.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaRozbudowa parku Street Workout - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 02.12.2019r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-10-03
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 16.09.2019r. zamieszczone w BZP pod nrem 597458-N-2019 z dnia 2019-09-16 r. » pobierz (42KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 25.09.2019 r. w BZP pod nr 540203075-N-2019 » pobierz (21KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku;
W zakresie procedury zamówień publicznych:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 8 » pobierz (3713KB)
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa: 1) Strona tytułowa projektu; 2) Część opisowa do projektu; 3) Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu; 4) Rys. 2 - Przekrój konstrukcyjny » pobierz (4184KB)
Załącznik nr 10 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) » pobierz (359KB)
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót » pobierz (290KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 25.09.2019r. znak ZP4.261.22.5.2019 udzielił wyjaśnień treści SIWZ » pobierz (820KB)
Zmieniony przedmiar robót - Rozbudowa parku Street Workout - załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ » pobierz (317KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (60KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania pismem ZP4.261.22.7.2019 z dnia 8 października 2019 » pobierz (418KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 09.10.2019 r. nr 510214195-N-2019 o unieważnieniu postępowania » pobierz (41KB)