Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-08-12
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP5.261.20.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaZagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Słupsku
w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"
termin realizacji przedmiotu zamówienia29-10-2021
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium Cena - waga punktowa 60, Kryterium Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-10-08
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (450KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia » pobierz (201KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 » pobierz (201KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 » pobierz (201KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 » pobierz (204KB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 5 » pobierz (201KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia:
a) p. Magdalena Mirończuk - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
b) p. Tomasz Orłowski ? Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
b) p. Katarzyna Lisiewicz ? Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami » pobierz (922KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - wersja edytowalna » pobierz (295KB)
Dokumentacja projektowa Projekt budowlany Organizacja ruchu BIOZ Katalog słupów i opraw - link » pobierz (109KB)
Dokumentacja projektowa Projekt Wykonwaczy Przebudowa ulicy Szarych Szeregów - link » pobierz (109KB)
Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Przebudowa Bulwarów rzeki Słupi - link » pobierz (109KB)
Zmiana treści SIWZ » pobierz (1003KB)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2 » pobierz (9854KB)
09 Obiekty Inżynierskie Mała Architektura » pobierz (231KB)
09 KO Obiekty Inżynierskie Mała Architektura » pobierz (239KB)
2 Bulwary Architektura Zieleń KO » pobierz (148KB)
2 Bulwary Architektura Zieleń PR » pobierz (143KB)
Schemat rozdzielnicy » pobierz (230KB)
Schemat rozdzielnicy » pobierz (201KB)
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna » pobierz (431KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZmiana treści SIWZ 3 » pobierz (659KB)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 4 » pobierz (3911KB)
Bulwary Architektura Zieleń Kosztorys ofertowy » pobierz (152KB)
Bulwary Architektura Zieleń Kosztorys ofertowy » pobierz (52KB)
Bulwary Architektura Zieleń Przedmiar robót » pobierz (147KB)
Decyzja WUOZ Archeologia » pobierz (9978KB)
Karta ławka modułowa bez oparcia Ł5 » pobierz (221KB)
Karta ławka z oparciem po lewej stronie podłokietniki Ł6a » pobierz (194KB)
Karta ławka z oparciem na środku podłokietniki Ł6b » pobierz (193KB)
Karta ławka z oparciem po prawej stronie podłokietniki Ł6c » pobierz (195KB)
Kładka 1 Baszta CZarownic Kosztorys ofertowy » pobierz (50KB)
Kładka 2 Kanał Młyński Kosztorys ofertowy » pobierz (49KB)
Kładka 3 Grodzka, Szarych Szeregów Kosztorys ofertowy » pobierz (51KB)
Scena plenerowa Kosztorys ofertowy » pobierz (45KB)
Plac przy Baszcie Czarownic Kosztorys ofertowy » pobierz (47KB)
Nawierzchnie drewniane A-G schody S4, S5 Kosztorys ofertowy » pobierz (46KB)
Schody przy furcie w Murach Miejskich Kosztorys ofertowy » pobierz (45KB)
Pomost przy murze miejskim Kosztorys ofertowy » pobierz (46KB)
Pomost drewniany przy ul. Szarych Szeregów Kosztorys ofertowy » pobierz (39KB)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 5 » pobierz (1066KB)
Plac przy Baszcie Czarownic Kosztorys ofertowy » pobierz (47KB)
Nawierzchnie drewniane A-G schody S4, S5 Kosztorys ofertowy » pobierz (46KB)
Wyjaśnienie treści SIWZ 6 » pobierz (656KB)
Kładka 1 Baszta Czarownic Przedmiar robót » pobierz (121KB)
Kładka 2 Kanał Młyński Przedmiar robót » pobierz (115KB)
Kładka 3 Grodzka - Szarych Szeregów Przedmiar robót » pobierz (122KB)
Schody przy furcie w Murach Miejskich Przedmiar robót » pobierz (96KB)
Scena plenerowa Przedmiar robót » pobierz (102KB)
Pomost przy murze miejskim Przedmiar robót » pobierz (106KB)
Plac przy Baszcie Czarownic Przedmiar robót » pobierz (115KB)
Pomost drewniany przy ul. Szarych Szeregów Przedmiar robót » pobierz (84KB)
Nawierzchnie drewniane A-G schody S4, S5 Przedmiar robót » pobierz (101KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert » pobierz (513KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania » pobierz (815KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania » pobierz (310KB)