Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-07-16
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP1.261.9.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaWykonanie w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" robót budowlanych pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulic: Stefana Jaracza, Partyzantów oraz Placu Powstańców Warszawskich w Słupsku"
termin realizacji przedmiotu zamówienia1) Zad. 1 - do 60 dni od dnia udzielenia zamówienia, 2) Zad. 2 - do 90 dni od dnia udzielenia zamówienia
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępującyc do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:1) Zad. 1 - 4 000,00 zł., 2) Zad.2 - 8 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium 1 - Cena - waga 60 %; Kryterium 2 - Okres gwarancji - waga 20 %; Kryterium 3 - Termin realizacji - waga 20%.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-08-02
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 16 lipca 2019r. zamieszczone w BZP pod nr 566004-N-2019 » pobierz (456KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia » pobierz (200KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 » pobierz (200KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Magdalena Mirończuk - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (920KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 - wersja edytowalna » pobierz (261KB)
Dokumentacja projektowa - Zad.1 - załącznik 9A do SIWZ » pobierz (4435KB)
Dokumentacja projektowa - Zad.2 - załącznik 9B do SIWZ » pobierz (12408KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienie treści SIWZ » pobierz (807KB)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ » pobierz (944KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP » pobierz (555KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty » pobierz (987KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (317KB)