Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-10-01
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/35/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówienia2019-06-30
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium20 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-10-18
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 01.10.2018r. zamieszczone w BZP pod nrem 629752-N-2018 » pobierz (41KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 10.10.2018r. zamieszczone w BZP pod nrem 500243619-N-2018 » pobierz (21KB)
osoba upoważniona do kontaktóww zakresie przedmiotu zamówienia: Magdalena Piechowska - Główny Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku, Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku; w zakresie procedury: Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku, Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 7 » pobierz (257KB)
Załącznik nr 8a - Projekt budowlany » pobierz (44593KB)
Załącznik nr 8b - Projekt stałej organizacji ruchu (DOR) » pobierz (427KB)
Załącznik nr 8c - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) » pobierz (5611KB)
Załącznik nr 8d - Przedmiar robót » pobierz (3559KB)
Zamawiający zmienia nazwę i treść załącznika nr 8b do SIWZ pismem ZIM.ZP.IV.341/35/5/18 z dn. 03.10.2018r » pobierz (316KB)
Załącznik nr 8b - Stała organizacja ruchu (zmieniony) » pobierz (3488KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem ZIM.ZP.IV.341/35/6/18 z dnia 04.10.2018r. udzielił odpowiedzi na pytanie złożone do treści SIWZ, udostępniając Projekt Zagospodarowania Terenu w wersji dwg » pobierz (290KB)
Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku - w wersji dwg » pobierz (9197KB)
Zamawiający pismem ZIM.ZP.IV.341/35/7/18 z dnia 10.10.2018r. udzielił odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ » pobierz (1158KB)
Załącznik nr 1 do pisma ZIM.ZP.IV.341/35/7/18 z dnia 10.10.2018r. (jako zmieniający Załącznik nr 8d do SIWZ) » pobierz (260KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - 18.10.2018r. » pobierz (325KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.IV.341/35/13/2018 z dnia 31.10.2018r. » pobierz (403KB)
Ogłoszenie nr 500270137-N-2018 z dnia 13-11-2018 r. o udzieleniu zamówienia » pobierz (30KB)