Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-04-27
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.III.341/13/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I
termin realizacji przedmiotu zamówienia30 września 2018r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumczęść pierwsza (zadanie nr 1) - 7 000,00 zł; część druga (zadanie nr 2) - 4 000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenieCena - waga 60 %, Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-05-21
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 27.04.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 543796-N-2018 » pobierz (35KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 11.05.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 500103375-N-2018 » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku
W zakresie procedury:
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7,w tym 7A, 7B » pobierz (223KB)
Załącznik nr 8A do SIWZ - Tuwima PZT - część pierwsza (zadanie nr 1) » pobierz (781KB)
Załącznik nr 8B do SIWZ - Tuwima przedmiar - część pierwsza (zadanie nr 1) » pobierz (80KB)
Załącznik nr 9A do SIWZ - Jaracza PZT - część druga (zadanie nr 2) » pobierz (898KB)
Załącznik nr 9B do SIWZ - Jaracza przedmiar - część druga (zadanie nr 2) » pobierz (82KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - STWiORB dla wszystkich części » pobierz (856KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 11.05.2018r. udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu - pismo znak ZIM.ZP.III.341/13/5/18 » pobierz (3879KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (369KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.III.341/13/11/18 z dnia 13.06.2018 r. » pobierz (801KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.07.2018 r. pod nr 500153808-N-2018 » pobierz (22KB)