Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-04-11
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/12/18
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaWykonywanie w ramach usług pogrzebowych grobów murowanych na cmentarzach komunalnych przy ulicach Rabina dr. Maxa Josepha i Zachodniej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie!) Cena - waga 60%; 2) Okres gwarancji na wykonane groby murowane - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-04-20
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 11.04.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 542484-N-2018 » pobierz (30KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
Katarzyna Winiarska - Kierownik Działu Cmentarzy Komunalnych ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załacznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (188KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (348KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.III.341/12/9/18 z dnia 14.05.2018 r. » pobierz (489KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.05.2018 r. pod nr 500111415-N-2018 » pobierz (19KB)