Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-04-11
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/10/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaNaprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60%; 2) Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-04-26
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 11.04.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 540574-N-2018 » pobierz (31KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor nadzoru inwestorskiego ZIM w Słupsku
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (172KB)
Załącxznik nr 8 do SIWZ - specyfikacje techniczne betonowej kostki brukowej » pobierz (699KB)
Załacxznik nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna nawierzchni z betonu asfaltowego » pobierz (330KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (253KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.IV.341/10/8/18 z dnia 10.05.2018r. » pobierz (484KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 23.05.2018r. pod numerem 500114351-N-2018 » pobierz (40KB)