Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-03-21
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/7/18
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaWykonanie w ramach usług pogrzebowych grobów murowanych na cmentarzach komunalnych przy ulicach Rabina dr. Maxa Josepha i Zachodniej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane groby murowane - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-04-06
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 21.03.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 534179-N-2018 » pobierz (36KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
Katarzyna Winiarska - Kierownik Cmentarzy Komunalnych ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (250KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia - pismo znak ZIM.ZP.III.341/7/4/18 z dnia 06.04.2018 r. » pobierz (385KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 11.04.2018r. nr 500078199-N-2018 o unieważnieniu postępowania » pobierz (18KB)