Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-03-15
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.III.341/5/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I - dwie części (zadania)
termin realizacji przedmiotu zamówienia29 czerwca 2018r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumczęść pierwsza (zadanie nr 1) - 7 000,00 zł;część druga (zadanie nr 2) - 4 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenieCena - waga 60 %, Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-04-11
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 15.03.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 531296-N-2018 » pobierz (40KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 29.03.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 500069354-N-2018 » pobierz (16KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7, w tym 7A, 7B » pobierz (351KB)
Załącznik nr 8A do SIWZ - Tuwima PZT - część pierwsza (zadanie nr 1) » pobierz (781KB)
Załącznik nr 8B do SIWZ - Tuwima przedmiar - część pierwsza (zadanie nr 1) » pobierz (580KB)
Załącznik nr 9A do SIWZ - Jaracza PZT - część druga (zadanie nr 2) » pobierz (898KB)
Załącznik nr 9B do SIWZ - Jaracza przedmiar - część druga (zadanie nr 2) » pobierz (719KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - STWIORB dla wszystkich części » pobierz (875KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 29.03.2018r. udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu - pismo znak ZIM.ZP.III.341/5/5/18 » pobierz (4409KB)
Załącznik nr 1 do pisma znak: ZIM.ZP.III.341/5/5/18 z dnia 29.03.2018r. - przedmiar robót ul. Tuwima » pobierz (625KB)
Załącznik nr 2 do pisma znak: ZIM.ZP.III.341/5/5/18 z dnia 29.03.2018r. - przedmiar robót ul. Jaracza » pobierz (690KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia - pismo znak ZIM.ZP.III.341/5/6/18 z dnia 11.04.2018r. » pobierz (478KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 13.04.2018r. nr 500081124-N-2018 o unieważnieniu postępowania » pobierz (20KB)