Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-03-14
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73,76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/4/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaNaprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii- waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-03-29
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 14.03.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 528883-N-2018 » pobierz (37KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor nadzoru inwestorskiego ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień |Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (171KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - specyfikacje techniczne betonowj kostki brukowej » pobierz (539KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna nawierzchni z betonu asfaltowego » pobierz (175KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia - pismo znak ZIM.ZP.IV.341/4/1/18 z dnia 29.03.2018 r. » pobierz (533KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 11.04.2018r. nr 500078241-N-2018 o unieważnieniu postępowania » pobierz (18KB)