Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-03-13
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/6/18
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaUTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W SŁUPSKU W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC PORZĄDKOWYCH, PIELEGNACJI ZIELENI ORAZ ZIMOWEGO UTRZYMANIA. Trzy części (zadania).
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium1) Część pierwsza (zadanie nr 1) - 7 000,00 PLN; 2) Część druga (zadanie nr 2) - 5 000,00 PLN; 3) Część trzecia (zadanie nr 3) - 500,00 PLN;
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %, 2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie prac porządkowych - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-03-22
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 13.03.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 529064-N-2018 » pobierz (41KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Janina Golczyk - Zastępca Dyrektora ZIM w Słupsku,
Katarzyna Winiarska - Kierownik Działu Cmentarzy ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 12, w tym dotyczących poszczególnych części jako nr 10a, 10b, 10c, 12a, 12b, 12c » pobierz (336KB)
Załącznik nr 13a do SIWZ - plan sytuacyjny część pierwsza (zadanie nr 1) » pobierz (1267KB)
Załącznik nr 13b do SIWZ - plan sytuacyjny część druga (zadanie nr 2) » pobierz (931KB)
Załącznik nr 13c do SIWZ - plan sytuacyjny część trzecia (zadanie nr 3) » pobierz (1157KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (352KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.III.341/6/7/18 z dnia 28.03.2018r. » pobierz (1094KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.04.2018 r. pod nr 500074746-N-2018 » pobierz (22KB)