Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-03-06
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/2/18
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaWycinanie i awaryjne usuwanie powalonych, połamanych drzew i konarów z terenów zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %, 2) Czas na usunięcie awarii - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-03-15
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 06.03.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 525710-N-2018 » pobierz (40KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Klimczak - Główny Specjalista Koordynator Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku,
Urszula Różańska - Niedałtowska - Starszy Specjalista Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (292KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (284KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.I.341/2/7/18 z dnia 21.03.2018r. » pobierz (593KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.04.2018r. pod nr 500072527-N-2018 » pobierz (22KB)