Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-12-22
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/27/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaBIEŻĄCE UTRZYMANIE LASÓW KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA SŁUPSK.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60%; 2) Okres gwarancji na posadzone sadzonki do nasadzeń odnawiających - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-01-09
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22.12.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 635982-N-2017 » pobierz (37KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Klimczak - Główny Specjalista Koordynator Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku,
Mieczysław Getler - Specjalista ds. lasów Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (294KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (268KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.III.341/27/9/17/18 z dnia 22.01.2018 r. » pobierz (427KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 500022889-N-2018 z dnia 31.01.2018r. » pobierz (22KB)