Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-12-15
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/26/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaOpracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach Projektu pn. "Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska" - z podziałem na pięć części (zadań).
termin realizacji przedmiotu zamówienia90 dni - dotyczy każdej części
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium1) Część pierwsza (zadanie nr 1) - 700,00 PLN; 2) Część druga (zadanie nr 2) - 1 000,00 PLN; 3) Część trzecia (zadanie nr 3) - 1 800,00 PLN; 4) Część czwarta (zadanie nr 4) - 100,00 PLN; 5) Część piąta (zadanie nr 5) - 80,00 PLN.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Termin realizacji - waga 40 % - dotyczą wszystkich części
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-12-28
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 15.12.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 632830-N-2017 » pobierz (45KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Urszula Różańska-Niedałtowska - Starszy Specjalista Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku,
Magdalena Klimczak - Główny Specjalista Koordynator Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku;
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7, w tym 7A, 7B, 7C » pobierz (343KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - PLANSZA 1 zadanie nr 1 » pobierz (18474KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - PLANSZA 2 zadanie nr 1 » pobierz (9246KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - OPIS zadanie nr 1 » pobierz (2083KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO zadanie nr 2 » pobierz (4578KB)
Załącznik nr 8e do SIWZ - KONCEPCJA PROJEKTOWA zadanie nr 2 » pobierz (13832KB)
Załącznik nr 8f do SIWZ - OPIS PROJEKTU zadanie nr 2 » pobierz (874KB)
Załącznik nr 8g do SIWZ - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO zadanie nr 3 » pobierz (6244KB)
Załącznik nr 8h do SIWZ - KONCEPCJA PROJEKTOWA zadanie nr 3 » pobierz (12543KB)
Załącznik nr 8i do SIWZ -OPIS zadanie nr 3 » pobierz (2677KB)
Załącznik nr 8j do SIWZ - KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU zadanie nr 4 » pobierz (3727KB)
Załącznik nr 8k do SIWZ - OPIS zadanie nr 4 » pobierz (2137KB)
Załącznik nr 8l do SIWZ - OPIS KRASIŃSKIEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO SOLSKIEGO zadanie nr 5 » pobierz (2209KB)
Załącznik nr 8m do SIWZ - Rys 1 KRASIŃSKIEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO SOLSKIEGO zadanie nr 5 » pobierz (620KB)
Załącznik nr 8n do SIWZ - Rys 2 KRASIŃSKIEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO SOLSKIEGO zadanie nr 5 » pobierz (705KB)
Załącznik nr 8o do SIWZ - Rys 3 KRASIŃSKIEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO SOLSKIEGO zadanie nr 5 » pobierz (1582KB)
Załącznik nr 8p do SIWZ -OPIS KASZUBSKA zadanie nr 5 » pobierz (2307KB)
Załącznik nr 8r do SIWZ -Rys 1 ANALIZA KASZUBSKA zadanie nr 5 » pobierz (5558KB)
Załącznik nr 8s do SIWZ - Rys 2 KONCEPCJA KASZUBSKA zadanie nr 5 » pobierz (2166KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (1271KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części piątej (zadaniu nr 5) - pismo znak ZIM.ZP.IV.341/26/14/17/18/ z dnia 08.02.2018 r. » pobierz (548KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części pierwszej (zadaniu nr 1), części drugiej (zadaniu nr 2), części 3 (zadaniu nr 3) i części czwartej (zadaniu nr4) - pismo znak ZIM.ZP.III.341/26/18/17/18 z dnia 27.02.2018r. » pobierz (1731KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.03.2018r. pod nrem 500064222-N-2018 » pobierz (28KB)