Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-12-12
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/25/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaŚwiadczenie usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach słupskiej komunikacji miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych.
termin realizacji przedmiotu zamówienia24 miesiące
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium20 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga - 60%; 2) Miesięczna liczba dodatkowych kontroli biletów - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-12-20
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 12.12.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 630521-N-2017 » pobierz (37KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Aleksandra Dudek - Główny Specjalista Działu Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miasta ZIM w Słupsku,
Marcin Grzybiński - Kierownik Działu Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miasta ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (260KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Uchwała nr XLO/521/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.06.2017 r. » pobierz (500KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25.05.2011 r. » pobierz (96KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Regulamin kontroli biletów » pobierz (28KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzów wydruków rozliczeniowych » pobierz (276KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Opis systemu informatycznego » pobierz (33KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 15.12.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ - pismo znak ZIM.ZP.II.341/25/5/17 z dnia 15.12.2017 r. » pobierz (1151KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (286KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.III.341/25/8/17/18 z dnia 05.01.2018r. » pobierz (446KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 500013827-N-2018 z dnia 18.01.2018 » pobierz (24KB)