Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-11-20
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/24/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówienia"WYKONANIE PRAC OGRODNICZYCH ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ZIELENI NA TERENACH ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU".
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium2 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na posadzone drzewa i krzewy - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-11-28
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieni zostało w dniu 20.11.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 616911-N-2017 » pobierz (35KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Klimczak - Główny Specjalista Koordynator Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha- Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (247KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (322KB)
Zawiadomienie o wyborze najkoorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.I.341/24/8/17 z dnia 06.12.2017 r. » pobierz (439KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 15.12.2017 r. w BZP pod nr 500076049-N-2017 » pobierz (22KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - BZP nr 500077768-N-2017 z dnia 19.12.2017 r. » pobierz (14KB)