Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-10-31
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/21/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaIluminacje świetlne w okresie świąteczno noworocznym miasta Słupska.
Dwie części:
1) Część pierwsza, zwana także jako zadanie nr 1 pn. Dekoracja świąteczna i noworoczna na skwerze przy Al. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
2) Część druga, zwana także jako zadanie nr 2 pn.: Dekoracja świąteczna i noworoczna w postaci ozdobnej choinki na Placu Zwycięstwa w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia1. Wykonanie części pierwszej (zadania nr 1) - do dnia 10.02.2020 r. 2. Wykonanie części drugiej (zadania nr 2) - do dnia 10.02.2018 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium1) Część pierwsza (zadanie nr 1) - 10 000,00 PLN; 2) Cęść druga (zadanie nr 2) - 1 000,00 PLN;
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %. 2) Właściwości estetyczne i funkcjonalne dekoracji świątecznej - waga 40 %. Kryteria dotyczą obu części.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-11-09
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 31.10.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 607946-2017 » pobierz (48KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Urszula Różańska-Niedałtowska - Starszy Specjalista działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku,
Magdalena Klimczak - Główny Specjalista Koordynator Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8, (w tym 8A, 8B wzory umów) » pobierz (315KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - plan sytuacyjny skweru przy Al. Henryka Sienkiewicza rzut z góry » pobierz (176KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - plan sytuacyjny skweru przy Al. Henryka Sienkiewicza kierunek widoków zawartych na zdjęciach » pobierz (461KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - plan sytuacyjny Placu Zwycięstwa » pobierz (146KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - zdjęcia skweru przy Al. Henryka Sienkiewicza » pobierz (8694KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (388KB)
Informacja o wyborze najkoorzystniejszej oferty w części pierwszej i w części drugiej- pismo znak ZIM.ZP.II.341/21/9/17 z dnia 23.11.2017 r. » pobierz (615KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 11.12.2017 r. w BZP pod nr 500072941-N-2017 » pobierz (22KB)