Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-07-11
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/12/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaRewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (strefa chill-out), Słupski Budżet Partycypacyjny 2016.
termin realizacji przedmiotu zamówienia60 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium6 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-08-01
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 11.07.2017 r. w BZP pod nr 548393-N-2017 » pobierz (125KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 500005112-N-2017 w dniu 25.07.2017 r. » pobierz (244KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8, w tym 8a, 8b, 8c, 8d i 8e » pobierz (259KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt zagospodarowania terenu wokół Stawku Łabędziego w Słupsku, w tym część opisowa, informacja BIOZ, dokumentacja formalno-prawna » pobierz (14208KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - Plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym zakresem do wykonania w ramach niniejszego postępowania (rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu) » pobierz (662KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - Rzut wzmocnionej nawierzchni z mieszanki asfaltowej SMA z przekrojami konstrukcyjnymi (rysunek nr 7 Nawierzchnie ciągów pieszych) » pobierz (526KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - Przedmiar robót » pobierz (32KB)
Załącznik nr 8e do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych » pobierz (317KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 25.07.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu (zmiana w OPZ i przedmiarze robót oraz terminu składania i otwarcia ofert) - pismo znak ZIM.ZP.III.341/12/5/17 z dnia 25.07.2017 r. » pobierz (1241KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznyc » pobierz (334KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.I.341/12/11/17 z dnia 17.08.2017 r. » pobierz (669KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 01.09.2017 r. w BZP pod nr 500022232-N-2017 » pobierz (45KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 500056557-N-2017 w dniu 10.11.2017 r. » pobierz (21KB)