Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-06-23
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/10/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaWykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Zachodniej".
termin realizacji przedmiotu zamówienia10.10.2017 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium10.000 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-07-11
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieni zostało w dniu 23.06.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 537764-N-2017 » pobierz (33KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (246KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa » pobierz (3518KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna » pobierz (38284KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (313KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.III.341/10/10/17 z dnia 03.08.2017 r. » pobierz (438KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 11.08.2017 r. w BZP pod nr 500011967-N-2017 » pobierz (24KB)