Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-05-24
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/8/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaBadania archeologiczne Starego Rynku w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Starego Rynku".
termin realizacji przedmiotu zamówienia150 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5.000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %. 2) Termin realizacji - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-06-01
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 24.05.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 514819-N-2017 » pobierz (35KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (229KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Mapa z zaznaczonym obszarem badań » pobierz (637KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Opinia archeologiczna wydana przez WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku - pismo znak ARD.5183.58.2017.PK z dnia 10 lutego 2017 r. » pobierz (1780KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (293KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.II.341/8/11/17 z dnia 20.06.2017 r. » pobierz (675KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 11.07.2017 r. w BZP pod nr 106785-2017 » pobierz (19KB)