Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-04-13
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/7/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówienia"Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny-Emelianow w Słupsku".
termin realizacji przedmiotu zamówienia31.05.2018 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium100 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-05-05
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 13.04.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 66030-2017 » pobierz (36KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Kordoński - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (268KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - ul. Szafranka branża drogowa, w tym opis techniczny, BIOZ, rysunki od nr 1 do nr 11, STWiORB i przedmiar robót wraz z organizacją ruchu » pobierz (17502KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - ul. Szafranka branża elektryczna (budowa oświetlenia, budowa sieci), w tym: projekt (część opisowa, część techniczna z rysunkami, BIOZ), przedmiar robót i STWiORB » pobierz (14553KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - ul. Szafranka branża sanitarna, tym opis techniczny wraz z BIOZ, rysunki od nr S1 do » pobierz (12726KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - ul. Szafranka stała organizacja ruchu, w tym opis techniczny, rysunki od nr 1 do nr 3 (przedmiar robót i STWiORB dot. stałej organizacji ruchu ujęte są w branży drogowej - zał. nr 8a) » pobierz (10183KB)
Załącznik nr 8e do SIWZ - ul. Aluchny--Emelianow branża drogowa, w tym opis techniczny, BIOZ, rysunki od nr 1 do nr 9, STWiORB, przedmiar robót wraz z organizacją ruchu » pobierz (12076KB)
Załącznik nr 8f do SIWZ - ul. Aluchny--Emelianow branża elektryczna (budowa oświetlenia, budowa sieci), w tym projekt (część opisowa, część techniczna z rysunkami, BIOZ), przedmiar robót, STWiORB » pobierz (11677KB)
Załącznik nr 8g do SIWZ - ul. Aluchny-Emelianow branża sanitarna, w tym opis techniczny wraz z BIOZ, rysunki od nr S1 do nr S5, STWiORB, przedmiar robót » pobierz (11611KB)
Załącznik nr 8h do SIWZ - ul. Aluchny-Emelianow stała organizacja ruchu, w tym opis techniczny, rysunki od nr 1 do nr 2 (przedmiar robót i STWiORB dotyczące stałej organizacji ruchu ujęte są w branży drogowej - zał. nr 8e) » pobierz (4401KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 28.04.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ - pismo znak ZIM.ZP.II.341/7/5/17 z dnia 28.04.2017 r. » pobierz (2370KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (329KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.II.341/7/20/17 z dnia 28.06.2017 r. » pobierz (662KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 18.07.2017 r. w BZP pod nr 109067-2017 » pobierz (19KB)