Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-03-30
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/6/17
rodzaj zamówieniadostawy
nazwa zamówieniaWykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku"
termin realizacji przedmiotu zamówienia60 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium2 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji jakości na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-04-10
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 30.03.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 54696-2017 » pobierz (32KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Sebastian Frank - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6 » pobierz (257KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 06.04.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytanie dot. treści SIWZ - pismo znak ZIM.ZP.II.341/6/5/17 z dnia 06.04.2017 r. » pobierz (275KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień » pobierz (301KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.II.341/6/9/17 z dnia 19.04.2017 r. » pobierz (612KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 09.05.2017 r. w BZP pod nr 80229-2017 » pobierz (18KB)