Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-03-30
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.III.341/4/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaWywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha oraz przy ul. Zachodniej w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówieniaod dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium1) dla zadania nr 1 - 16 000,00 PLN; 2) dla zadania nr 2 - 4 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-04-07
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 30.03.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 54717 » pobierz (64KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Ingielewicz - Kierownik Cmentarzy Komunalnych ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od 1 do 8 » pobierz (1034KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Rozmieszczenie pojemników w zadaniu nr 1 » pobierz (2160KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Rozmieszczenie pojemników w zadaniu nr 2 » pobierz (383KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćOdpowiedzi na pytania do treści SIWZ - pismo znak ZIM.ZP.III.341/4/5/17 z dnia 05.04.2017 r. » pobierz (330KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (356KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.III.341/4/09/17 z dnia 11.04.2017 r. » pobierz (793KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 19.04.2017 r. pod nr 68626-2017 » pobierz (26KB)