Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-03-08
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/5/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaWykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej"
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 14 lipca 2017 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium12.000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-03-31
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 08.03.2017 r. opublikowane w BZP pod nr 38821-2017 » pobierz (35KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod nr 46708-2017 w dniu 20.03.2017 r. » pobierz (16KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod nr 50589-2017 w dniu 24.03.2017 r. » pobierz (16KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Michał Świderek - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (240KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy, w tym opis techniczny, informacja BIOZ, część graficzna - rysunki od nr 1 do nr 6, obliczenia dialux, dokumenty formalno-prawne » pobierz (29663KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych » pobierz (390KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - przedmiar robót » pobierz (116KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 20.03.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu (zmiana warunku dot. doświadczenia wykonawcy i terminu składania, otwarcia ofert - pismo znak ZIM.ZP.II.341/5/5/17 z dnia 16.03.2017 r. » pobierz (1276KB)
Załącznik do pisma dot. wyjaśnień na pytania 1- znak ZIM.ZP.II.341/5/5/17 z dnia 16.03.2017 r. » pobierz (814KB)
Zamawiający w dniu 24.03.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu (zmiana OPZ, przedmiarów, rys. nr 2, 3, 4, 5 i terminu składania, otwarcia ofert - pismo znak ZIM.ZP.II.341/5/7/17 z dnia 22.03.2017 r. » pobierz (1608KB)
Załącznik nr 1 do pisma dot. wyjaśnień na pytania 2- znak ZIM.ZP.II.341/5/7/17 z dnia 22.03.2017 r. (rysunek nr 2) » pobierz (1764KB)
Załącznik nr 2 do pisma dot. wyjaśnień na pytania 2- znak ZIM.ZP.II.341/5/7/17 z dnia 22.03.2017 r. (rysunek nr 3) » pobierz (1878KB)
Załącznik nr 3 do pisma dot. wyjaśnień na pytania 2- znak ZIM.ZP.II.341/5/7/17 z dnia 22.03.2017 r. (rysunek nr 4) » pobierz (222KB)
Załącznik nr 4 do pisma dot. wyjaśnień na pytania 2- znak ZIM.ZP.II.341/5/7/17 z dnia 22.03.2017 r. (rysunek nr 5) » pobierz (286KB)
Załącznik nr 5 do pisma dot. wyjaśnień na pytania 2- znak ZIM.ZP.II.341/5/7/17 z dnia 22.03.2017 r. (przedmiar robót z 22.03.2017r.) » pobierz (167KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (1312KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.II.341/5/34/17 z dnia 12.06.2017 r. » pobierz (1034KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 11.07.2017 r. w BZP pod nr 106784-2017 » pobierz (19KB)