Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-02-24
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/2/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaPrace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium6.000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %. 2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-03-06
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 24.02.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 31334-2017 » pobierz (37KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Klimczak - Główny Specjalista Koordynator Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku,
Urszula Różańska-Niedałtowska - Inspektor Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku;
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 (w tym 1a) do nr 8 » pobierz (256KB)
Pismo znak ZIM.ZP.II.341/2/5/17 z dnia 27.02.2017 r. - zmiana treści SIWZ, nowe brzmienie załącznika nr 1 i nr 1a do SIWZ » pobierz (286KB)
Załącznik nr 1 do pisma znak ZIM.ZP.II.341/2/5/17 z dnia 27.02.2017 r. (nowe brzmienie załącznika nr 1 do SIWZ - formularz "OFERTA") » pobierz (27KB)
Załącznik nr 2 do pisma znak ZIM.ZP.II.341/2/5/17 z dnia 27.02.2017 r. (nowe brzmienie załącznika nr 1a do SIWZ - FORMULARZ CENOWY)) » pobierz (29KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje podane zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (444KB)
Zawiadomienie o wyborze najkoorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.I.341/2/8/17 z dnia 28.03.2017 r. » pobierz (651KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.04.2017 r. pod nr 61884-2017 » pobierz (40KB)