Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-02-22
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/3/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa ulicy Wczasowej w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 31 sierpnia 2017 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium20.000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-03-09
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22.02.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 29981-2017 » pobierz (37KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Kordoński - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (245KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt branża drogowa, w tym opis techniczny, BIOZ, uzgodnienia, rysunki, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (14392KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - Projekt stała organizacja ruchu, w tym opis techniczny, uzgodnienia, rysunki (przedmiar robót i STWiORB dotyczące stałej organizacji ruchu ujęte są w branży drogowej) » pobierz (3926KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - Projekt branża elektryczna, w tym budowa oświetlenia, budowa sieci, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (20764KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - Projekt branża sanitarna, w tym opis techniczny z usgodnieniami, STWiORB, mapa, rysunki i przedmiar robót » pobierz (14088KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (297KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.I.341/3/11/17 z dnia 22.03.2017 r. » pobierz (499KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.04.2017 r. pod nr 61876-2017 » pobierz (44KB)