Przejazdy grupowe

dla szkół i nie tylko

Przypominam że dzieci i młodzież wraz z opiekunami w trakcie zorganizowanych wyjść z placówek oświatowych na podstawie zaświadczenia mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Placówki oświatowe rozumiemy szeroko: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, zespoły szkół, bursa, CKP, szkoły niepubliczne, MDK, MCK, OSW, ŚDS, MOPR, zorganizowane kolonie, półkolonie czy wymiany zagraniczne.

W uchwale zaleca się, aby grupy zorganizowane korzystały z komunikacji miejskiej poza godzinami szczytu tj. 6:30-7:30 oraz 15:30-16:30. Oczywiście nie ma zakazu korzystania z komunikacji miejskiej w tych godzinach. Trzeba jednak pamiętać, że podaż przewozowa jest ograniczona i jeżeli pojazd będzie już napełniony trzeba będzie poczekać na następny.

Imienna pieczątka osoby upoważnionej - w tym zakresie mamy na myśli kierownika jednostki.

załączniki
pobierzZaświadczenie Word
pobierz (33kb)
pobierzZaświadczenie OpenOffice
pobierz (26kb)