Nowe miejsca parkingowe przy Starym Cmentarzu

Nowe miejsca parkingowe przy Starym Cmentarzu

rozpoczęcie robót budowlanych

Rozpoczynają się prace związane z budową nowych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy Starym Cmentarzu od strony ulicy Hołdu Pruskiego.

Dotychczas osoby niepełnosprawne nie miały wyznaczonych miejsc parkingowych przy wejściu od strony północnej cmentarza. Po zakończeniu prac powstaną dwa wydzielone miejsca bezpośrednio przed bramą cmentarza, co  poprawi dostępność tej części nekropolii.

Prace zostaną zakończone w październku, przed okresem Dnia Wszytskich Świętych.

Za utrudnienia związane z prowadzonymi robotami przepraszamy.