Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska
Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta SłupskaUtrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta SłupskaUtrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska

Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska

poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne starodrzewia miejskiego

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że zrealizowane zostało zadanie pn. „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne starodrzewia miejskiego”, które dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 60.000,00 zł, przy całkowitej wartości zadania 68.100,00 zł.
 
Kilkusetletnie drzewa są piękne, ale potrzebują specjalistycznych i kosztownych zabiegów konserwacyjnych. Niekorzystne warunki środowiska miejskiego takiej jak zanieczyszczenie powietrza, niedobór wody, wysokie zasolenie szczególnie w pasach technicznych ulic powodują niestety coraz gorszy ich stan zdrowotny drzew. W celu ratowania naszych pomników przyrody i poprawy ich stanu fitosanitarnego usunięte zostały obumarłe, połamane i uszkodzone kanary i gałęzie na 177 drzewach. Ograniczy to wnikanie w głąb drzew patogenów oraz ich rozwój, a także zwiększy bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu drzew. Zabezpieczono również 40 ubytków wgłębnych i powierzchniowych, poprzez oczyszczenie ścianek takiego ubytku z tkanki drzewnej całkowicie zniszczonej przez czynniki chorobotwórcze, czyli próchna, a następnie zabezpieczenie preparatem impregnującym.
 
Na dużych ubytkach kominowych założono również osłony ograniczające dostęp wody opadowej oraz innych zanieczyszczeń do wnętrza pni. Natomiast na ubytkach przy podstawie pni założono siatkę, która zabezpieczy przez gromadzeniem się, a następnie gniciem zanieczyszczeń we wnętrzu drzewa. Spowoduje to lepsze przewietrzenie drzew. Grzyby, ponieważ one głównie odpowiadają za destrukcję tkanki drzewnej, rozwijają się w wąskim przedziale temperatur i wilgotności. Zmiany tych parametrów negatywnie wpływają na ich rozwój i opóźniają rozkład drewna. Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym były opryski chemiczne środkami owadobójczymi oraz grzybobójczymi na 30 pomnikach przyrody. W ramach zabezpieczenia drzew przez rozłamywaniem się konarów założone zostały wiązania elastyczne. W zależności od potrzeby na danym drzewie zakładano wiązania potrójne, podwójne lub pojedyncze. Łącznie założono 20 wiązań wzmacniających. Dla poprawy widoczności drzew oraz bezpieczeństwa pieszych i kierowców w miejscach najbardziej narażonych na kolizje na drzewach wchodzących w skrajnię jezdni ul. Klonowej oraz ciągu pieszego wzdłuż alei Brzozowej założono opaski odblaskowe na najbardziej pochylonych drzewach.
 
Mamy nadzieję, że zabiegi konserwacyjne przedłużą życie tych największych i najdłużej żyjących organizmów na Ziemi. Drzewa są najważniejszymi żywymi istotami dla naszego środowiska, dlatego tak ważna jest ich ochrona i właściwa pielęgnacja. Chcemy, aby kolejne pokolenia mogły cieszyć się tymi dostojnymi świadkami historii, gdyż najważniejszym efektem społecznym i kulturowym jest przedłużenie istnienia najcenniejszych i najstarszych okazów drzew i ich zespołów w naszym mieście.