Skwer Pierwszych Słupszczan
Skwer Pierwszych SłupszczanSkwer Pierwszych Słupszczan

Miejskie porządki

na terenach podległych ZIM Słupsk

W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi firmy sprzątające przystąpiły do pozimowego oczyszczania jezdni, chodników i opasek przyulicznych. W pierwszej kolejności oczyszczanie prowadzone jest na obiektach położonych w centrum miasta, gdzie występuje największe natężenie ruchu pieszego oraz na pierwszych standardach utrzymania w poszczególnych strefach. Następnie oczyszczany będzie II i III standard utrzymania. Po zakończeniu prac związanych z oczyszczaniem chodników firmy sprzątające przystąpią do wiosennego grabienia trawników w pasach drogowych oraz prac pielęgnacyjnych zieleni towarzyszącej ulicom. 

Na parkach i skwerach obecnie trwa oczyszczanie alejek z piasku. Wiosenne grabienie trawników rozpocznie się w kwietniu po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na te prace. Ponadto trwają prace związane z usuwaniem dzikich wysypisk z terenów znajdujących się w administracji ZIM w Słupsku. Prace wykonywane są sukcesywnie i rozłożone  w czasie.
 
Ponadto na bieżąco prowadzone są kontrole utrzymania terenów objętych umowami. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są niezwłocznie przekazywane do firm odpowiedzialnych za utrzymanie poszczególnych obiektów.
 
ZIM Słupsk