Wycinka drzew
Wycinka drzewFirma GREENLAND podczas wycinki drzewa przy ul. PoznańskiejWycinka drzewa przy ul. Jaracza wykonywana przez firmę GREENLAND

Wycinka drzew

poprawa bezpieczeństwa i higieny drzewostanu

Rozpoczęliśmy wycinkę drzew suchych, chorych lub zagrażających bezpieczeństwu. Po przeglądzie letnim złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji na usunięcie 78 drzew rosnących na terenie parków i skwerów miejskich oraz 60 drzew w pasach technicznych ulic. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydawane jest po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, który dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych zwierząt, owadów, roślin, mchów i porostów. W przypadku wytypowanych drzew nie stwierdzono występowania gatunków chronionych w związku z tym wycinka zakończy się do grudnia bieżącego roku.

Zespół ZIM Słupsk