Gra edukacyjna

na skwerze przy Placu Powstańców Warszawskich

W centralnym miejscu skweru do niedawna rósł potężny buk zwyczajny w odmianie czerwonolistnej, który był pomnikiem przyrody. Niestety drzewo od pewnego czasu zaczęło chorować i obumierać przez co niezbędne było jego usunięcie. W związku z wycinką drzewa Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE” zaproponowało utworzenie na ściętym pniaku proekologicznej gry edukacyjnej. Zasady gry będą opierały się na tematyce pomników przyrody i ochrony drzew. Dodatkowo zawarte będą informacje o samym drzewie jak również o pozostałych pomnikach przyrody rosnących na skwerze. Przygotowana gra będzie możliwa do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia oraz ZIM-u wraz z książeczką edukacyjną dotyczącą pomników przyrody i ochrony drzew przygotowaną przez pedagogów i pasjonatów współpracujących ze Stowarzyszeniem „INSPIRACJE”. Organizacja ta przygotuje grę poprzez okorowanie i oszlifowanie pniaka oraz zaimpregnowanie drewna przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, naniesienie farbami planszy gry, instrukcji i innych informacji. Wykonana zostanie także ścieżka prowadząca bezpośrednio do gry.

Tak przygotowana gra będzie stale dostępna dla osób korzystających ze skweru oraz do cyklicznych gier edukacyjnych o charakterze ekologicznym. Mamy nadzieję, że utworzenie tego typu atrakcji zwiększy świadomość mieszkańców o otaczającej nas przyrodzie, nauczy szanować zieleń oraz upamiętni nieistniejący już pomnik przyrody.